ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 23-01-2023 ΕΩΣ 27-01-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα από 23-01-2023 έως 27-01-2023 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 23-01-2023 ΕΩΣ 27-01-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ