ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19-09-2022 ΕΩΣ 23-09-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 19-09-2022 έως 23-09-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19-09-2022 ΕΩΣ 23-09-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ