ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 20-12-2022 ΕΩΣ 23-12-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 20-12-2022 έως 23-12-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 20-12-2022 ΕΩΣ 23-12-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ