ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-02-2023 ΕΩΣ 10-02-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα από 06-02-2023 έως 10-02-2023 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-02-2023 ΕΩΣ 10-02-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ