ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερωθούν για την εγκύκλιο απαλλαγής μαθημάτων. Τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, κατατίθενται στο σχολείο από 1/9/2021 μέχρι και 18/9/2021.

Εγκύκλιος απαλλαγής μαθημάτων

Αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών