Καλώς Ήλθατε στο 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αρτέμιδος
Ανδρέα Παπανδρέου 3 | Αρτέμιδα | Τ.Κ. 19016
Τηλ. 2294087850 | mail@2gym-artem.att.sch.gr

ΩΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ώρες διαδικτυακών μαθημάτων

1η : 08.30 - 9.10

2η : 09.20 - 10.00

3η : 10.10 - 10.50

4η : 11.00 - 11.40

5η : 11.50 - 12.30

6η : 12.40 - 13.20

7η: 13.30 - 14.10

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων είναι το μόνιμο που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Υποχρεώσεις μαθητών

Κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να συνδέονται λίγα λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών ( μικρόφωνα, κάμερα, ήχος). Επιπλέον κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές/-τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.