ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 09-01-2023 ΕΩΣ 20-01-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 09-01-2023 έως 20-01-2023 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 09-01-2023 ΕΩΣ 20-01-2023 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ