ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 26-09-2022 ΕΩΣ 30-09-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 26-09-2022 έως 30-09-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 26-09-2022 έως 30-09-2022