Περιβαλλοντικό 2020 (Ι)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει το σχολείο μας οργανώσαμε  περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών  για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχοι μας :

• να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος

•μέσα από διάφορες δράσεις, παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς να κατανοήσουμε τη σημασία της ανακύκλωσης

•Να γνωρίσουμε τη  θαλάσσια χελώνα caretta-caretta και τις προσπάθειες που γίνονται για τη διάσωση της

• να προβούμε σε δράσεις όπως τον καθαρισμό της παραλίας μας στην Αρτέμιδα.

Οι μαθητές παρουσίασαν εργασίες με θεματικές:

1.Η καταστροφή του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές

2. Η θαλάσσια χελώνα caretta-caretta στη Ζάκυνθο και η προστασία του θαλάσσιου πάρκου.

3. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων στο θέμα των επιπτώσεων της Σπατάλης Τροφίμων-(food waste) στους άξονες της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος., η συνειδητοποίηση του δικού τους ρόλου στη δημιουργία της σπατάλης καθώς και των πρακτικών που μπορούν να εφαρμόσουν ώστε να συμβάλουν οι ίδιοι στο περιορισμό της (αλλαγή στάσεων).

Υπεύθυνες καθηγήτριες :  Γούναρη Μαρινέττα - Ανδρεαδέλλη Μαρία

 g

 g 

g