ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022

Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερωθούν για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για το σχ. έτος 2021 -2022, αφού διαβάσουν τις

σχετικές εγκυκλίους.

Ανακοίνωση 16-9-21