Ωρολόγιο πρόγραμμα από 17-10-2022 έως 21-10-2022

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 17-10-2022 έως 21-10-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 17-10-2022 έως 21-10-2022