ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 14-11-2022 ΕΩΣ 18-11-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 14-11-2022 έως 18-11-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Από 14-11-2022 Έως 18-11-2022