Πολιτιστικές Δράσεις Σχ. Έτους 2015-16

Αναρτήθηκε στo κανάλι youtube του σχολείου μας βίντεο με τις 

Πολιτιστικές Δράσεις του Σχολικού Έτους 2015-16

 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες