Πολιτιστικές Δράσεις Σχ. Έτους 2016-17

Αναρτήθηκε στo κανάλι youtube του σχολείου μας βίντεο με

την Ανασκόπηση όλων των Δράσεων   

του Σχολικού Έτους 2016-17

 

Δράσεις 2016-2017