ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα από 11-10-2022 έως 14-10-2022

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα από 11-10-2022 έως 14-10-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα από 11-10-2022 έως 14-10-2022