Ωρολόγιο πρόγραμμα από 24-10-2022 έως 28-10-2022

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 24-10-2022 έως 28-10-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 24-10-2022 έως 28-10-2022