ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 21-11-2022 ΕΩΣ 25-11-2022 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για την εβδομάδα 21-11-2022 έως 25-11-2022 του σχολικού έτους 2022-2023.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Από 21-11-2022 Έως 25-11-2022