Εργαστήρι Φωτογραφίας 2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2019-2020

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοδοσία Παπαδοπούλου

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και φωτογραφίες