Παραδοσιακοί χοροί και πολιτιστικές διαδρομες 2020

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

 

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019-20 πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα Παραδοσιακοί χοροί και Πολιτιστικές Διαδρομές: από τον Πόντο και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο.

 

Παρουσίαση Προγράμματος